Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – informacja

Zgodnie z Ustawą o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wysokość dodatku osłonowego rocznie:

  • 400 zł – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 600 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wysokość dodatku osłonowego w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dz. U. Z 2021r. Poz. 554, 1162, 1243), wynosi rocznie:

  • 500 zł – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 750 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.

Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 13 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów
Skip to content