Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

2023

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie god%C5%82o.jpg

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych na rok 2023”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zgodnie z Umową Nr 658/OPS/2023 podpisaną w dniu 23.10.2023r.  

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie. Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe.Przy czym  środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 48 807,60 zł.

Z czego wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 26 016,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 22 791,60 zł.

2022

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1  stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zgodnie z Umową Nr 454/OPS/2022.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów  realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe, przy czym  środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny   w realizację zadania.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 50 963,65 zł.

Z czego wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 39 000,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 11 963,65zł.

2021

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zgodnie z Umową Nr 797/OPS/2021.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe, przy czym  środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny   w realizację zadania.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 30 248,94 zł.

Z czego wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 23 000,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 7 248,94 zł.

aktualizacja: 05.11.2021r

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych”
Gmina Tuchów w ramach zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zgodnie z Umową Nr 605/OPS/2021.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt ustawy o pomocy społecznej
Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (250 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 250 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.
Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 10 500,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 2 728,65 zł.

Skip to content