Oferta Zimowiska 2024

Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje zimowisko dla dzieci rolników.

13 listopad 2023r. – dzień wolny

Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie w roku 2023 za święto 11 listopada 2023 r. przypadające w sobotę. Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 … Dowiedz się więcej

„Twoja nieMoc wspiera przeMoc”

W dniu 26.10.2023r. przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie uczestniczył w konferencji organizowanej  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Konferencja pt.- „Twoja nieMoc wspiera przeMoc” pod patronatem honorowym  Starosty Tarnowskiego. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień profilaktyki przemocy domowej pt. – „Prawo w ochronie rodzin przed przemocą domową”, – „Wpływ przemocy i doświadczenie traumy na rozwój … Dowiedz się więcej

Opieka wytchnieniowa

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Tuchów w 2024 r. do Programu „Opieka wytchnieniowa” Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie przystępuje do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców gminy w kierunku uzyskania przez nich wsparcia w postaci czasowego odciążenia od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i zapewnieniem im tym samym czasu na odpoczynek i regenerację.  Adresatami Programu „Opieka wytchnieniowa” są … Dowiedz się więcej

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową. Programy skierowany jest do osób z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego i dotyczy: Realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców … Dowiedz się więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia … Dowiedz się więcej

Badania prowadzone przez Uczelnie Korczaka w Warszawie

Szanowni Państwo,  Nazywam się Mirosław Grewiński i jestem kierownikiem zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Proces DI będzie kluczowy dla … Dowiedz się więcej

Baza

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej: – programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową: – programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową: – prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej: … Dowiedz się więcej

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą … Dowiedz się więcej

Skip to content