Gdzie szukać pomocy

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Przed doznawaniem przemocy można się bronić – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
– zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Tuchów. ul. Jana Pawła II 4),
– poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy,
– gdy dochodzi do awantur i zagrożenia bezpieczeństwa – nie bój się wzywać Policję tel. 997 lub 112 (poinformuj Policjanta o doświadczaniu przemocy),
– jeśli doznałaś/eś obrażeń ciała powiadom Pogotowie Ratunkowe lub jak najszybciej zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu i domagaj się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
– jeśli osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( Tuchów, ul. Jana Pawła II 4).

Na terenie Gminy Tuchów od 1 kwietnia 2010 roku działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie mieszczący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 (parter, pokój 03).

Harmonogram pracy punktu:
Środa – w godzinach od 10.00 do 12.00 – dyżur konsultanta prawnika,

Dyżur psychologa po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Ponadto wszelkie sprawy związane z występowaniem przemocy w rodzinie załatwiane są również w czasie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (nr telefonu 14 6525489).

Pomoc znajdziesz również:

  • Policja 997;
  • Straż pożarna 998;
  • Pogotowie 999;
  • Komisariat Policji w Tuchowie, ul. Kopernika 4 – tel. 47 831 23 80,
  • Komenda Miejska Policji w Tarnowie, ul. Traugutta 4 – tel. 47 831 12 22,
  • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1 – tel. 14 65 56 659 lub 14 65 53 636;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 – tel. 14 621 56 83;
  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 – tel. 512 259 253, 14 650 13 92, strona internetowa www.pcprtarnow.pl w zakładce POIK Wojnicz
  • Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie – tel. do osoby pierwszego kontaktu 513 066 341
  • Ogólnopolskie Pogodowe dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002, telefoniczny dyżur pracowników – tel. 22 66 62 850, e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info