Gdzie szukać pomocy

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Przed doznawaniem przemocy można się bronić – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

 • zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, do Zespołu Interdyscyplinarnego lub Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową (Tuchów. ul. Jana Pawła II 4 I piętro),
 • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy,
 • gdy dochodzi do awantur i zagrożenia bezpieczeństwa – nie bój się wzywać Policję tel. 997 lub 112 (poinformuj Policjanta o doświadczaniu przemocy),
 • jeśli doznałaś/eś obrażeń ciała powiadom Pogotowie Ratunkowe lub jak najszybciej zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu i domagaj się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej,
 • jeśli osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Tuchów, ul. Jana Pawła II 4).

Na terenie Gminy Tuchów od 1 kwietnia 2010 roku działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową mieszczący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4
( parter, pokój 03).

Harmonogram pracy punktu:

 • Środa – w godzinach od 10.00 do 15.00 dyżur konsultanta prawnika.
 • Dyżur psychologa po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Ponadto wszelkie sprawy związane z występowaniem przemocy domowej załatwiane są w czasie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  (nr telefonu 14 6525489) bądź za pośrednictwem email: przemoc.zi@tuchow.pl.

Pomoc znajdziesz również:

 • Policja 997;
 • Straż pożarna 998;
 • Pogotowie 999;
 • Komisariat Policji w Tuchowie, ul. Kopernika 4 – tel. 47 831 23 80;
 • Komenda Miejska Policji w Tarnowie, ul. Traugutta 4 – tel. 47 831 12 22;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 – tel. 14 621 56 83;
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 – tel. 512 259 253, 14 650 13 92, strona internetowa www.pcprtarnow.pl w zakładce POIK Wojnicz;
 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1 – tel. 14 65 56 659 lub 14 65 53 636;
 • Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie – tel. do osoby pierwszego kontaktu 513 066 341;
 • LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM tel. + 48 222 309 900;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002, telefoniczny dyżur pracowników – tel. 22 66 62 850, e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info .
Skip to content