Rozwój pomocy społecznej

2024 rok

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”

Gmina Tuchów na podstawie Umowy nr 344/OPS/2024 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim podpisanej dnia 21.02.2024 r, otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, na realizację zadań własnych w postaci:

-dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, kwota dofinansowania 117 143,00 zł,

– dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023, kwota dofinansowania 41 850,00 zł. W ramach realizowanego zadania i rozeznanych potrzeb Ośrodek zatrudnia psychologa oraz informatyka i prawnika.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w tym na wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2024 r. wysokość dofinansowania na realizację w/w zadań  ze środków budżetu państwa wynosi 158 993,00 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania to 1 425 982,33zł.

2023 rok

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”

Gmina Tuchów na podstawie Umowy nr 390/OPS/2023 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, na realizację zadań własnych w postaci:

-dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej,

– dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 145 646,00 zł.

Przewidywana całkowita wartość zadania to 1 264 075,93 zł.


2022 rok

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej –  dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 115 ustawy o pomocy społecznej otrzymuje wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem tej dotacji jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na realizacji dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze

II – realizacja dodatkowych działań wynikających z rozeznania potrzeb gminy – poszerzenie pomocy o wsparcie psychologiczne.

III – podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości pomocy społecznej.

IV –  podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych pracowników socjalnych.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 33 840,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – to 9 792,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 43 632,00

2021 rok

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej –  dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 115  ustawy o pomocy społecznej otrzymuje wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem tej dotacji jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na realizacji dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

II – realizacja dodatkowych działań wynikających z rozeznania potrzeb gminy – poszerzenie pomocy         o wsparcie psychologiczne.

III – podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości pomocy społecznej.

IV –  podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych pracowników socjalnych.

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 33 160,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – to 9 847,08 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 43 006,08 zł

Skip to content