Baza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: – programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar … Czytaj dalejBaza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wsparcie psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że od lipca 2022r., jest możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego. Pomoc skierowana jest do klientów OPS oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku w obszarze II … Czytaj dalejWsparcie psychologiczne

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż zgodnie z pismem Wicewojewody Małopolskiego w związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania … Czytaj dalejInformacja dotycząca świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Rekrutacja do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów w związku z realizacjcą Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rekrutuje osoby do udziału w w/w programie. Program skierowany jest dla osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również … Czytaj dalejRekrutacja do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Trwa nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Szanowni Państwo, OPS w Tuchowie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 13.05.2022 r. ogłosił nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór … Czytaj dalejTrwa nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Program psychologiczno-terapeutyczny oraz Program zajęć edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, informuje, że realizuje Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2020-2023. Adresatami programów mogą być osoby dorosłe z terenu powiatu tarnowskiego (kobietyi mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie: – osoby doznające przemocy w … Czytaj dalejProgram psychologiczno-terapeutyczny oraz Program zajęć edukacyjnych

Program Korekcyjno – Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – planowany termin rozpoczęcia 04.04.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19

Program Korekcyjno – Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – planowany termin rozpoczęcia 04.04.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje o możliwości  uczestnictwa w Programie  Korekcyjno-Edukacyjnym Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz Programie Psychologiczno-Terapeutycznego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Program ma charakter … Czytaj dalejProgram Korekcyjno – Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – planowany termin rozpoczęcia 04.04.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości … Czytaj dalejTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem