Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo, na terenie Gminy Tuchów funkcjonują: ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Wspólne szczęście” w Tuchowie przy ulicy Zielonej ponadto od lutego 2023r. funkcjonuje Świetlica „Zielony Domek” przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie. W ramach oceny czy … Czytaj dalej

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS.W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:– bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS – To łatwy … Czytaj dalej

Program Psychologiczno-Terapeutyczny i Program Zajęć Edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnowie, informuje że realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023. Adresatami programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego(kobiety i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie: – osoby doznające przemocy … Czytaj dalej

Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który będzie realizowany do 31.12.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Tuchów. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie … Czytaj dalej

Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuje, że prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w grupie dla rodziców: Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”- grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci: poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawcach sytuacjach, a także praca … Czytaj dalej