Webinarium dla seniorów i opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji. Webinarium (spotkanie … Dowiedz się więcej

Zmiana godzin otwarcia Ośrodka

Od 02.04.2024r. ulegają zmianie godziny otwarcia OPS w Tuchowie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie Godziny pracy:poniedziałek – piątek 7.00 – 15.30 Dział Świadczeń Rodzinnych:Godziny pracy:poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Opieka wytchnieniowa

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Gmina Tuchów przystąpiła do Programu „Opieka Wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Program finansowany jest ze środków Fundusz Solidarnościowego. Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 226 048,00 zł Całkowita wartość programu w 2024r. wynosi: 226 048,00 zł Data podpisania umowy na dofinansowanie … Dowiedz się więcej

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium (spotkanie online)odbędzie się 24 kwietnia 2024 … Dowiedz się więcej

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i … Dowiedz się więcej

Zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

Nabór na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem … Dowiedz się więcej

Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo,na terenie Gminy Tuchów funkcjonują: ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Wspólne szczęście” w Tuchowie przy ulicy Zielonej ponadto od lutego 2023r. funkcjonuje Świetlica „Zielony Domek” przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie.W ramach oceny czy funkcjonujące placówki … Dowiedz się więcej

Przyjmowanie zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Tuchów do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu … Dowiedz się więcej

Skip to content