Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia … Dowiedz się więcej

Badania prowadzone przez Uczelnie Korczaka w Warszawie

Szanowni Państwo,  Nazywam się Mirosław Grewiński i jestem kierownikiem zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Proces DI będzie kluczowy dla … Dowiedz się więcej

Baza

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej: – programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową: – programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową: – prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej: … Dowiedz się więcej

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą … Dowiedz się więcej

Superwizja i szkolenia specjalistyczne organizowane przez ROPS w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze Gminy Tuchów zakwalifikowano do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023. Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy nr PS-WR-452-7-17/23 pomiędzy Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanym przez Wiolettę Wilimską – Dyrektora … Dowiedz się więcej

Program „Korpus Wsparcia Seniora” – spotkanie informacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza Seniorów i wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu sposobu użytkowania OPASEK BEZPIECZEŃSTWA, które odbędzie się 27.06.2023 r. (wtorek) o godz. 8:30 w siedzibie Domu Kultury w Tuchowie Poniżej znajduje się plakat informacyjny jak również regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w 2023 r. w zakresie … Dowiedz się więcej

Skip to content