Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo,na terenie Gminy Tuchów funkcjonują: ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Wspólne szczęście” w Tuchowie przy ulicy Zielonej ponadto od lutego 2023r. funkcjonuje Świetlica „Zielony Domek” przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie.W ramach oceny czy funkcjonujące placówki … Dowiedz się więcej

Przyjmowanie zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Tuchów do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu … Dowiedz się więcej

Program psychologiczno-terapeutyczny i Program zajęć edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, informuje że realizuje Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy domowej oraz Program zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej na lata 2024-2027. Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu powiatu tarnowskiego (kobiety i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy domowej, świadkowie przemocy domowej, a także pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, … Dowiedz się więcej

Bezpłatna rehabilitacja rolników w centrach rehabilitacji rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu. Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden … Dowiedz się więcej

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul.Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu.  Program ten skierowany jest dla osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc domową, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i umiejętności … Dowiedz się więcej

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Rządowego Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie udostępnia „Regulamin rekrutacji i udziału w programie”.  Program będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy … Dowiedz się więcej

POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia … Dowiedz się więcej

Oferta Zimowiska 2024

Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje zimowisko dla dzieci rolników.

Skip to content