Od 2022 r. świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze ( 500+ )  oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać do ZUS  wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

  1. Portal Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS
  2.  Portal Emp@atia lub
  3. Serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość:

Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK

  1.  Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli złożysz wniosek o  świadczenie wychowawcze ( 500+ )  przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Świadczenie wychowawcze ( 500+) otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc:

– na wskazany przez Ciebie we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce,

– na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli tam mieszkasz.

Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą przekazywane w formie elektronicznej.

W sprawie świadczenia wychowawczego oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:

– na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),

– w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

– we wszystkich placówkach ZUS

– podczas e-wizyty w ZUS,

– konsultacje  i porady w sprawie świadczenia wychowawczego 500+

Ważne strony internetowe:

  1.  Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku
  2.  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250
  3.  Konsultacje świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

https://ops.tuchow.pl/wp-content/uploads/Ulotka.pdf

https://ops.tuchow.pl/wp-content/uploads/Ulotka-Rodzina-500.pdf

https://ops.tuchow.pl/wp-content/uploads/Ulotka-RKO.pdf

https://ops.tuchow.pl/wp-content/uploads/Ulotka-500.pdf

Skip to content