Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych do powzięcia udziału w kolejnych edycjach Programu Korekcyjno -Edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc. Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi.

         Programy skierowane są do osób z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego i dotyczą:

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,

•osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie,

• osób, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych,

• osób, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

W załączeniu PCPR przesłał wzór deklaracji do wypełnienia przez osoby chętne do wzięcia udziału
w najbliższej edycji programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, organizowanym w roku 2022r. Przewidywany termin realizacji programu do II kwartał br.
Powyższa deklaracja znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuchowie oraz forma papierowa jest możliwa do pobrania w siedzibie OPS ul. Jana Pawła II 4.

Podpisane i wypełnione deklaracje osoby chętne mogą dostarczyć listownie za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-170 Tuchów wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach Centrum, bądź złożyć osobiście od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w pok. 202.

01642720220215123756-2.pdf

      Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tarnów ul. Urszulańska 19 lub pod numerem telefonu 14 6215683 wew. 18.