Superwizja i szkolenia specjalistyczne organizowane przez ROPS w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze Gminy Tuchów zakwalifikowano do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023. Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy nr PS-WR-452-7-17/23 pomiędzy Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanym przez Wiolettę Wilimską – Dyrektora … Dowiedz się więcej

Program „Korpus Wsparcia Seniora” – spotkanie informacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza Seniorów i wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu sposobu użytkowania OPASEK BEZPIECZEŃSTWA, które odbędzie się 27.06.2023 r. (wtorek) o godz. 8:30 w siedzibie Domu Kultury w Tuchowie Poniżej znajduje się plakat informacyjny jak również regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” w 2023 r. w zakresie … Dowiedz się więcej

Organizacja wypoczynku letniego 2023r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w związku z realizacją zadania publicznego, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenu województwa małopolskiego organizuje bezpłatne dziesięciodniowe kolonie, które zostaną zorganizowane na terenie powiatu tatrzańskiego, w miejscowości Ząb, adres zakwaterowania: Ośrodek Wypoczynkowy ,,Harnaś” Bustryk 77c,  … Dowiedz się więcej

Webinaria dla seniorów

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów: · Webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzjęinwestycyjną” zaplanowane na 18 … Dowiedz się więcej

„Policjant, który mi pomógł” – zagłosuj!

Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs pod nazwą„Policjant, który mi pomógł”, mający na celu wyróżnienie policjantów, którzy w sposób szczególny podjęli działania na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub pokrzywdzonym w wyniku nieszczęśliwych wypadków, charakteryzujących się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym,w tym dotknięte przemocą w rodzinie. Zgodnie z … Dowiedz się więcej

Program Pomocy Dzieciom

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Do … Dowiedz się więcej

Skip to content