Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS.W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:– bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS – To łatwy … Dowiedz się więcej

Program Psychologiczno-Terapeutyczny i Program Zajęć Edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnowie, informuje że realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023. Adresatami programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego(kobiety i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie: – osoby doznające przemocy … Dowiedz się więcej

Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który będzie realizowany do 31.12.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Tuchów. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie … Dowiedz się więcej

Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuje, że prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w grupie dla rodziców: Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”- grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci: poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawcach sytuacjach, a także praca … Dowiedz się więcej

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnowie ul.Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o trwającym naborze do kolejnych edycji programów   dla sprawców przemocy tj. Programu  Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie: – … Dowiedz się więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje o możliwości  uzyskania pomocy w Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych

Fundacja im. Hetmana  Jana Tarnowskiego, zgodnie z zapisami umowy numer DFS-VI.7211.56.2021 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych … Dowiedz się więcej

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty

Oddział ZUS w Tarnowie informuje, iż od  stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona osoba potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta … Dowiedz się więcej

Zespół Interdyscyplinarny Tuchów – email

W związku ze zmianą adresu poczty elektronicznej przeznaczonej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuchowie prosimy o kierowanie spraw, informacji. propozycji szkoleń na adres poniżej: przemoc.zi@tuchow.pl

Baza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: – programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar … Dowiedz się więcej

Skip to content