„Policjant, który mi pomógł” – zagłosuj!

Zachęcamy do udziału w konkursie „Policjant, który mi pomógł”.

Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Głównym jego celem jest w  promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zaangażowanie w taką działalność  niewątpliwie wpływa na kształtowanie wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego  w tym obszarze zasługują na wyróżnienie. Obecność wśród laureatów konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu  i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.policja.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktoreymipomogl@policja.gov.pl Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, będą brane pod uwagę w kolejnej edycji konkursu.