POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzą także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Tarnowskiego podstronie projektowej:
Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty”
(„Odpowiedzialność cywilna i karna nieletnich oraz młodocianych”),
Artykuły prawne (m.in.: „Przywileje osób ze szczególnymi potrzebami”, „Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?”),
– Webinaria prawne dla mieszkańców „Bliżej prawa”
(„Upadłość konsumencka”, „Pozew o orzeczeniu rozwodu lub separacji”, „Rozporządzanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci: darowizna i testament”, „Mediacje rówieśnicze”),
– Kalkulator prawny online (pozwalający obliczyć kwotę podatku do zapłaty od wartości otrzymanego spadku lub darowizny),
– E-biuletyn dla rodziców „apTECZKA prawna” („Rozwód/separacja rodziców, a opieka nad dzieckiem”).

Ponadto zachęcają do śledzenia ich na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikują m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Skip to content