Program Psychologiczno-Terapeutyczny i Program Zajęć Edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnowie, informuje że realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023.

Adresatami programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego(kobiety i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie:

– osoby doznające przemocy w rodzinie,

– świadkowie przemocy w rodzinie,

– osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje,

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,

– osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– społeczność lokalna.

Celem Programów jest zmiana wzorców zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie, praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności. Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:

– nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,

– odzyskanie poczucia własnej wartości,

– odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa,

– odzyskiwanie równowagi emocjonalnej,

– poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo, będą prowadzone przez psychologa w PCPR w Tarnowie w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia programu to I kwartał 2023 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie 33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 19, lub pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

Skip to content