Punkt informacji i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Informujemy, że punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie działa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (I piętro – pok. 104).

Formy udzielanej pomocy:
– wsparcie dla ofiar przemocy,
– informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
– pomoc w kontaktach z instytucjami,
– poradnictwo socjalne w tym prawne i psychologiczne,
– kierowanie w razie potrzeby do ośrodka wsparcia.

Harmonogram pracy punktu informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
Wtorek: 10.00–12.00 – konsultant prawny, pracownik socjalny.
Czwartek: 15.30-16.30 – pracownik socjalny, psycholog (III i IV czwartek miesiąca od 13.00 do 15.00).

Nr telefonu 14 6525 489, 14 6510 169.

Skip to content