Złóż ofertę na wsparcie psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego „wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów w terminie do dnia 11.04.2017r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w poniższych załącznikach:
Pobierz – [Zaproszenie]
Pobierz – [Szczegółowy opis przedmiotu zaproszenia]
Pobierz – [Formularz ofertowy]
Pobierz – [Oświadczenie o spełnieniu warunków]
Pobierz – [Wykaz wykonanych usług]

Skip to content