Rekrutacja do projektu „Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”

Spółdzielnia Socjalna Serwis ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”. W ramach projektu oferowane są: poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe płatne.

Termin rekrutacji:
31.05.2017–9.06.2017 r., w godz. 9:00-15:00

Miejsce rekrutacji:
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, nr tel 14 656 28 00
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów, nr tel 14 656 28 00

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– w wieku 30+;
– niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
– mieszkające na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego;
– bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo.

Osoby chętne prosimy o kontakt pod nr tel 14 656 28 00

Agata Klimek
Doradca klienta
ul. Krakowska 13/12

Skip to content