Poznaj projekt „Szansa na lepsze jutro”

Projekt pn. „Szansa na lepsze jutro realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9., Poddziałanie 9.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 do 31.03.2019.
Rekrutacja trwa do 30.06.2017.
Punkt rekrutacyjny: Tarnów, ul. Kapitulna 12
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST
ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
resgest.malopolska@gmail.com
www.resgest.pl/lepszejutro/
tel. 733 766 795

Projekt obejmuje m.in. organizację:
– kursu komputerowego,
– kursu florystycznego,
– kursu dla pracowników prac remontowo-wykończeniowych i budowlanych.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z wadą słuchu: niesłyszących i słabosłyszących, zamieszkujących województwo małopolskie.
W ramach projektu przewidziane jest:
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kurs florystyczny,
– kurs ”Pracownik prac remontowo-wykończeniowych i budowlanych”,
– kursy komputerowe,
– staże zawodowe dla aktywnych,
– wsparcie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej.

Organizatorzy zapewniają tłumacza języka migowego.
Skorzystaj z pomocy i zdobądź nowy zawód.

Wartość projektu: 1 547 407,75 zł

Skip to content