Superwizja i szkolenia specjalistyczne organizowane przez ROPS w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze Gminy Tuchów zakwalifikowano do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy nr PS-WR-452-7-17/23 pomiędzy Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanym przez Wiolettę Wilimską – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zwanym ROPS, a Gminą Tuchów, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 reprezentowana przez Magdalenę Marszałek Burmistrz Tuchowa superwizję realizować będzie Pan Sebastian Pluta, terminy superwizji: 
– 30 czerwca 2023r., godzina 12.30-15.30
– 21 lipca 2023r., godzina 12.30-15.30
– 18 sierpnia 2023r., godzina 12.30-15.30
– 8 września 2023r., godzina 12.30-15.30

Szkolenia:
– Szkolenie pn. „ Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” zrealizowane zostanie w terminie 5 lipca 2023r.  godz. 9.00-15.00 przez Pana Leszka Underowicza.
– Szkolenie pn. „ Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie” zrealizowane zostanie w terminie 9 października 2023r. godz. 9.00-15.00 przez Pana Leszka Underowicza.

Spotkania superewizji i szkolenia odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie ul. Rynek 1 (Ratusz).

Skip to content