Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa  z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854). Na czym będą polegały zmiany?

Świadczenia rodzinne

Przedłużenie terminu legalnego pobytu powoduje, że przedłużeniu ulega także prawo obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych czy świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością. Obywatele Ukrainy, którzy na chwilę obecną pobierają te świadczenia, otrzymają decyzje o przedłużenie prawa do tych świadczeń do 30 września 2025 r. 

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Od 01.07.2024 r. uchylony zostaje przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztu osobom, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.
Osoby fizyczne z terenu Gminy Tuchów, które aktualnie nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia maksymalnie do 31 lipca 2024 r. Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.

Należy pamiętać, że jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie 300 zł

Również z dniem 1 lipca obywatele Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR nie będą mogli już skorzystać z jednorazowego świadczenie 300 zł na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 30.06.2024 r.

Skip to content