Projekt „Od aktywności do zatrudnienia”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 … Czytaj dalejProjekt „Od aktywności do zatrudnienia”

23 Luty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Od tygodni nie masz chęci do życia, nie możesz wstać z łóżka, nic Cię nie cieszy, a przy tym źle sypiasz? Idź do lekarza, bo być możesz chorujesz na depresję Depresja (lub zaburzenie depresyjne) jest częstym zaburzeniem psychicznym, która poprzez obniżenie nastroju poważnie zakłóca codzienne życie. Definicja depresji Depresja polega na zaburzeniach nastroju (smutek, utrata przyjemności, pesymistyczne spojrzenie … Czytaj dalej23 Luty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych … Czytaj dalejProgram Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Od 2022 r. świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze ( 500+ )  oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać do ZUS  wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez: Portal Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS  Portal Emp@atia lub Serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, … Czytaj dalejOd 2022 r. świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

25 listopada – Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.Zjawisko przemocy wobec kobiet, niestety ciągle stanowi istotny fragment przestępczości. Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą … Czytaj dalej25 listopada – Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Konferencja na temat- „Pomoc dziecku krzywdzonemu, budowanie odporności psychicznej”

W dniu 20.09.2021r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie wraz z pracownikiem socjalnym uczestniczyli w konferencji organizowanej  przez Powiat Tarnowski oraz Gminę Ryglice na temat: „Pomoc dziecku krzywdzonemu, budowanie odporności psychicznej” Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień profilaktyki przemocy w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu. Prelegenci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące … Czytaj dalejKonferencja na temat- „Pomoc dziecku krzywdzonemu, budowanie odporności psychicznej”

Baza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry: a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: – programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, – prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar … Czytaj dalejBaza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu zaprasza

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuję, że rozpoczyna się nabór do udziału w: Terapii małżeńskiej/rodzinnej par – adresatem terapii będą osoby, które zgłoszą się w celu poprawy jakości komunikacji w związku, przepracowanie sytuacji kryzysowej, nabycia umiejętności bycia asertywnym. Celem terapii jest znalezienie źródła konfliktów, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami. Terapia będzie prowadzona przez psychologów … Czytaj dalejPowiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu zaprasza