Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo,
na terenie Gminy Tuchów funkcjonują: ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Wspólne szczęście” w Tuchowie przy ulicy Zielonej ponadto od lutego 2023r. funkcjonuje Świetlica „Zielony Domek” przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie.
W ramach oceny czy funkcjonujące placówki w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży wsparcie w opiece i wychowaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 3 marca 2024r. 

Ankieta dotycząca rozeznania wśród uczniów szkół z terenu gminy Tuchów preferowanych form spędzania czasu wolnego 2024:

Ankieta dla uczniów

Ankieta dotycząca rozeznania wśród mieszkańców (rodziców) gminy Tuchów zasadności utworzenia placówki wsparcia dziennego 2024:

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta jest skierowana do mieszkańców oraz uczniów z terenu Gminy Tuchów.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Skip to content