Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzą także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracają się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH na stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Tarnowskiego podstronie projektowej:
– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty”
(„Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
– Słuchowiska prawne/podcasty
(„Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),

– Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”,„Pozew o alimenty”),

– E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,

Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,

Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


Ponadto Stowarzyszenie zachęca do śledzenia ich na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikują m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Skip to content