Zmiana dyżurów pracowników OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że od stycznia 2019 roku nie ma dyżurów pracowników socjalnych w czwartki w godzinach 15.30 do 16.30 w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia są przyjmowane przez pracowników socjalnych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. … Czytaj dalejZmiana dyżurów pracowników OPS

Poszukiwane rodziny wspierające

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z nich są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem rodziny mają pomagać w przezwyciężeniu rodzinom posiadającym problemy i/lub trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Czytaj dalejPoszukiwane rodziny wspierające

Wykaz zaktualizowanych baz danych

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czytaj dalejWykaz zaktualizowanych baz danych

„Gotuj po hiszpańsku” – czyli zostań kucharzem

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”. Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj dalej„Gotuj po hiszpańsku” – czyli zostań kucharzem

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej zmianie uległ wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz opracowano druk – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalejZmiany w Karcie Dużej Rodziny