Wykaz podmiotów – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (stan na czerwiec 2017 r.).

Czytaj dalejWykaz podmiotów – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Złóż ofertę na wsparcie psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego „wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów w terminie do dnia 11.04.2017r. do godz. 12.00.

Czytaj dalejZłóż ofertę na wsparcie psychologiczne

OPS w Tuchowie w internecie

Trwają prace nad stroną internetową Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie. Już niebawem wszelkie informacje na temat działalności ośrodka będzie można uzyskać nie wychodząc z domu. Strona internetowa będzie również dostosowana do urządzeń mobilnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony ponownie.