Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu zaprasza

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuję, że rozpoczyna się nabór do udziału w:

  1. Terapii małżeńskiej/rodzinnej par – adresatem terapii będą osoby, które zgłoszą się w celu poprawy jakości komunikacji w związku, przepracowanie sytuacji kryzysowej, nabycia umiejętności bycia asertywnym. Celem terapii jest znalezienie źródła konfliktów, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami. Terapia będzie prowadzona przez psychologów zatrudnionych
    w POIK.
  2. Grupie socjoterapeutycznej dla dzieci – grupa adresowana jest dla dzieci przejawiające trudności w relacjach z rówieśnikami, stwarzające problemy wychowawcze. Celem grupy jest zmiana postaw wzorów zachowań, zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi dziećmi, umiejętność pracy w grupie. Grupa prowadzona będzie przez socjoterapeutę. Rozpoczęcie planowane lipiec/sierpień.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina o możliwości  skorzystania z porad prawnych, które obejmują w szczególności zakres prawa rodzinnego, prawa zabezpieczenia społecznego, ochronę praw lokatorów.  Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne mediacje rodziny mające trudności w znalezieniu rozwiązania w kwestiach:

  • opieki nad dziećmi i zasad jej sprawowania,
  • opieki nad innymi bliskimi osobami,
  • ustalenia sposobów rozstania,
  • konfliktów małżeńskich,
  • innych sporów, konfliktów rodzinnych.

Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 512 259 253, 14 650 13 92.