Zapraszamy do projektu socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje projekt socjalny„Wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego osób zamieszkujących teren gminy Tuchów. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem psychologicznym, terapeutycznym oraz w formie pracy socjalnej.
Działania podjęte w ramach realizacji projektu mają za zadanie poprawę funkcjonowania psychospołecznego uczestników projektu, a także ich rodzin oraz przeciwdziałanie i minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z różnymi problemami.

Skip to content