Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul.Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu. 

Program ten skierowany jest dla osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc domową, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych bez stosowania przemocy.

Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej. Program zakłada 60 godzin pracy z każdym z uczestników. Spotkania będą miały charakter indywidualny i grupowy oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę. Przewidywany termin rozpoczęcia Programu to początek II kwartału 2024r.

Szczegółowe  informacje w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie, ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów, pod nr tel. 14 621 56 83 wew. 18 oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz, pod nr telefonu 14 650 13 92.
Wzór deklaracji znajduje się poniżej:

Deklaracja udziału w programie

Skip to content