Program psychologiczno-terapeutyczny i Program zajęć edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, informuje że realizuje Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy domowej oraz Program zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej na lata 2024-2027.

Adresatami Programów mogą być osoby dorosłe z terenu powiatu tarnowskiego (kobiety i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy domowej, świadkowie przemocy domowej, a także pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji.

Celem Programów jest zmiana wzorców zachowań osób, które doświadczają przemocy domowej, praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności. Spodziewane efekty dotyczą nabywania umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,odzyskiwania równowagi emocjonalnej, poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa, a także poprawę sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo, prowadzone będą przez psychologa w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18 oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu pod numerem telefonu 14 650 13 92.

Skip to content