Rekrutacja do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów w związku z realizacjcą Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie rekrutuje osoby do udziału w w/w programie.

Program skierowany jest dla osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i umiejętności związanymi
z budowaniem relacji rodzinnych.

Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program zakłada co najmniej 10 godzin pracy z każdym z uczestników. Spotkania będą miały charakter indywidualny i/lub grupowy oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu to wrzesień 2022 roku.

Szczegółowe informacje w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów, oraz pod nr tel. 14 621 56 83 wew. 18.