Trwa nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Szanowni Państwo,

OPS w Tuchowie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 13.05.2022 r. ogłosił nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: