„Twoja nieMoc wspiera przeMoc”

W dniu 26.10.2023r. przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie uczestniczył w konferencji organizowanej  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Konferencja pt.- „Twoja nieMoc wspiera przeMoc” pod patronatem honorowym  Starosty Tarnowskiego.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień profilaktyki przemocy domowej pt.

– „Prawo w ochronie rodzin przed przemocą domową”,

– „Wpływ przemocy i doświadczenie traumy na rozwój dziecka,

– „Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych”.

Skip to content