Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuje, że prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w grupie dla rodziców:

Warsztaty edukacyjne dla rodziców ”Świadome rodzicielstwo”- grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci: poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawcach sytuacjach, a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.

Przykładowa tematyka warsztatów:

Jak być przewodnikiem dla dziecka;

Relacje między rodzeństwem;

Jak budować pewność siebie u dziecka;

Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka o wyobrażenia rodziców;

Konsekwentne wychowanie dziecka – kary i nagrody w procesie wychowawczym;

Wychowanie dziecka bez przemocy;

Budowanie poczucia wartości u dziecka;

Komunikacja w rodzinie;

Gniew i wybuch złości u dziecka;

Jak rozmawiać z dzieckiem;

Grupa rówieśnicza i jej wpływ na wychowanie dziecka;

Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem;

Korzyści z udziału:

uzyskanie lepszych kompetencji wychowawczych;

wzmocnienie więzi i relacji z dzieckiem;

poznanie nowych metod rozwiązywania problemów wychowawczych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i zastosowania ćwiczonych umiejętności;

Warunki ukończenia warsztatów edukacyjnych:

Udział w co najmniej 70% spotkań – Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów edukacyjnych;

Udział w co najmniej 50% spotkań – Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu,

ul. Jagiellońska 17 32-830 Wojnicz

Zapisy oraz szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

512 259 253 lub 14 650 13 92

Skip to content