25 listopada – Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Zjawisko przemocy wobec kobiet, niestety ciągle stanowi istotny fragment przestępczości. Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą jest kobieta, mogą być różne. Dokonywane są one głównie przez mężczyzn, chociaż przestępczość kobiet wobec kobiet, także jest odnotowywana w policyjnych statystykach. Przemoc zasadniczo przybiera postać fizyczną, w tym o charakterze seksualnym, oraz psychiczną i może polegać na: biciu, poniżaniu, przemocy psychicznej, gwałcie, w tym gwałcie małżeńskim, wykorzystywaniu seksualnym dziewczynek, stalkingu czy handlu ludźmi, włącznie z niewolnictwem.
Jeśli szukasz informacji na temat przemocy, jeśli potrzebujesz pomocy, bądź chcesz komuś pomóc – możesz zwrócić się do:

  • lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Policji,
  • przedstawiciela służby zdrowia,
  • przedstawiciela oświaty,
  • Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Te instytucje pomogą, pokierują gdzie uzyskać dalszą pomoc.

W poniższym linku przydatne informacje jak radzić sobie z przemocą i gdzie szukać pomocy
https://tarnow.policja.gov.pl/kt/aktualnosci/17098,Przemoc-w-rodzinie-Podpowiadamy-jak-sobie-z-tym-radzic.html