25 listopada – Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.Zjawisko przemocy wobec kobiet, niestety ciągle stanowi istotny fragment przestępczości. Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą … Czytaj dalej25 listopada – Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet