Mediacja w OPS

Już od 1 października 2019 r. działa Punkt Mediacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tuchowie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, proponuje wsparcie dla osób, które mają trudności w rozwiązywaniu konfliktów z osobami ze swojego otoczenia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniem, umożliwiamy wszystkim zainteresowanym osobom – mieszkańcom gminy Tuchów korzystanie z całkowicie … Dowiedz się więcej

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej … Dowiedz się więcej

Wykaz zaktualizowanych baz danych – przemoc 2019 rok

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których … Dowiedz się więcej

Terminy składania wniosków o Świadczenia Wychowawcze 500+ Świadczenie Dobry Start 300+, Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020

Broszura_500+ Od 1 lipca 2019 r. wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem : systemu bankowości elektronicznej banków. Można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, … Dowiedz się więcej

Wypoczynek letni dzieci z gminy Tuchów

Informujemy, iż już w najbliższy poniedziałek, tj. 8 lipca br. 5 dzieci z terenu naszej Gminy wyjedzie na wypoczynek letni do Rabki. Wypoczynek zorganizowany został przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie. Dzieci wypoczywać będą dwa tygodnie. Życzymy wspaniałych wakacji!

Mediacja – czym jest?

Mediacja – czym jest?

Każdy może się znaleźć w sytuacji jakiegoś sporu. Nie zawsze wymaga on angażowania sądu i warto zastanowić się nad tym, czy nie można rozwiązać go bez jego udziału. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja. Postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku zawarcia ugody, a wynik jest narzucony z góry. Jedną z przyczyn tego jest to, że oficjalność procedur sądowych, atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie paraliżuje, co stwarza napięcie, lęk i brak poczucia bezpieczeństwa i dalekie jest od podejmowania rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu stron.
Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji stron konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

Dowiedz się więcej

Zagłosuj na policjanta, który Ci pomógł

Zachęcamy do udziału w konkursie „ Policjant który mi pomógł” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje XII edycję konkursu „ Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w … Dowiedz się więcej

obsługa świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz świadczeń Dobry Start 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie poszukuje pracowników na stanowisko : obsługa świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz świadczeń Dobry Start 300+ Rodzaj umowy: umowa zlecenie ( na 3-4 miesiące) Wymagania:    Wykształcenie minimum średnie (preferowane administracyjne lub ekonomiczne), obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, odpowiedni stan zdrowia pozwalający na … Dowiedz się więcej

Skip to content